De Collieclub

Schotse Herdershonden Vereniging

Aan de leden van SHV “de Collieclub”

Algemene Leden Vergadering 2016

ZONDAG 12 juni 2016.
  • Locatie: Dorpshuis “H. F. De Witte”
  • Adres: Henri Dunantplein, 3731CL De Bilt.
  • Aanvang: 13.00 uur.
  • Inschrijven: vanaf 12.30 uur.
(niet leden hebben geen toegang)
Het Clubblad "aprilnummer" zal later verschijnt i.v.m. de zorgvuldigheid waarmee wij de oproep/agenda van de ALV 2016 willen samenstellen.  

Geachte leden

Op 31 januari werd een Bijzonder Ledenvergadering gehouden. Het aftredende bestuur opende de vergadering en gaf verder het initiatief aan de vergadering. Er volgde een rustige discussie over verschillende onderwerpen waar niet altijd een antwoord op gegeven kon worden. O.a. Jaap Koole nam het woord en benadrukte het belang om, als de vereniging wilde voortbestaan, er een bestuur moet zijn. Daarna werd een pauze ingelast om de gelegenheid te geven de aangedragen argumenten te bespreken. Na de pauze stelden 6 personen zich beschikbaar als interim-bestuur beschikbaar. De vergadering had hiertegen geen bezwaar. Een interim-bestuur heeft slechts beperkte bevoegdheden, zo is bij wet geregeld. Wij zullen lopende zaken be-en- afhandelen, maar sommige zullen moeten blijven liggen. Onze prioriteit is om een volgende ALV uit te roepen met als voornaamste punt :; een nieuw bestuur voorstellen. Het zou fijn zijn als er zich mensen melden om zich beschikbaar te stellen voor een functie in een nieuw bestuur. Het kan toch niet anders dan dat er leden zich voor het ras en de club beschikbaar willen stellen. Die moeten er toch zijn ? En zijn er ook vast wel. Natuurlijk denkt u, wat zal er van mij verwacht worden, en welke taak zou ik dan de krijgen. Al deze vragen of nog meer, willen Andrea en ik graag beantwoorden. Het adres van de secretaris is u wel bekend en mij kunt u altijd bellen op 038 4548913 of 06 345 85 906 of email : voorzitter@collieclub.nl Allemaal houden we van ons ras en het is belangrijk dat we in samenspraak blijven om hun belangen te bespreken. Ook als we verschil van mening hebben over type of kleur, het gaat om onze Collies met respect voor ieders ideeën. We ontvangen graag uw reactie. Vriendelijke groet Roel van Veen-Keur

Welkom

Welkom op de website van Schotse Herdershonden Vereniging “De Collieclub”.

De Schotse Herdershonden Vereniging “De Collieclub” is het trefpunt voor fokkers en liefhebbers van de Schotse Herdershond. De vereniging is lid van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en is de door de Raad van Beheer erkende rasvereniging voor de Schotse Herdershond Langhaar en Korthaar. De vereniging is opgericht op 10 juli 1965 en is Koninklijk goedgekeurd op 25 Augustus 1967.

De Schotse Herdershonden Vereniging “De Collieclub” zet zich in voor de instandhouding en verbetering van het ras Schotse Herdershond, de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder. De vereniging bevordert het contact tussen fokkers en liefhebbers van Schotse Herdershonden.

De vereniging organiseert tal van activiteiten, onder andere de jaarlijkse Kampioenschaps Club Match, de Jonge Honden Veteranen Dag en wandelingen. Bovendien geeft de vereniging het fraaie Het Collieblad uit dat vijf maal per jaar verschijnt; het Collieblad is bestemd voor alle leden.

logoraad

Volgende Wandeling 2016

  • 26 juni 2016
  • Wandeling Zuid Limburg
  • Bea Limbeek
Meer info volgt... Lees meer...

(Klik op foto voor meer informatie)
(Klik op foto voor meer informatie)

Categorieën