DISCLAIMER

De informatie die u op deze website vindt, hebben wij met veel zorg samengesteld. Graag uw aandacht voor onze disclaimers, copyright- en privacybeleid. Wanneer u onze website bezoekt, voor welke doeleinden dan ook, stemt u in met het onderstaande.
SHV De Collieclub heeft deze website zo zorgvuldig mogelijk opgezet, met de nodige aandacht voor de daarop voorkomende gegevens en informatie. Toch kan het zijn dat er op deze website en op de websites waarnaar wij verwijzen onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. SHV De Collieclub aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan en ook niet voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel het gevolg zijn van technische gebreken.

Op onze website verwijzen wij naar de websites van derden. SHV De Collieclub is niet verantwoordelijk voor die sites. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de links of voor de informatie die op deze websites staat. Het plaatsen van een link betekent ook niet dat wij de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijven. Het plaatsen van een link naar de websites van derden is uitsluitend bedoeld als hulp bij het verkrijgen van meer informatie.

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van de SHV De Collieclub. Informatie, foto’s en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Dit betekent dat kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, inclusief gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, verboden zijn, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door de SHV De Collieclub.