Jammer dat u uw lidmaatschap van SHV De Collieclub wilt opzeggen. We zouden het waarderen als u zou willen aangeven waarom, dan kunnen we daar misschien iets aan doen.

In onze statuten staat het een en ander beschreven over het opzeggen van het lidmaatschap. Kort gezegd komt het erop neer dat u te allen tijde kunt opzeggen, maar altijd voor 1 december van het lopend jaar om te voorkomen dat u voor het volgend jaar ook contributie verschuldigd bent.

Opzeggen kan via onderstaand formulier, door een e-mail te sturen naar penningmeester@collieclub.nl òf door een brief te sturen naar SHV De Collieclub Kwekersweg 84   2171DZ   Sassenheim. Graag onder vermelding van je lidmaatschapsnummer en de reden van opzeggen.