CONTACTEN

 

BESTUUR


VOORZITTER
voorzitter@collieclub.nl

VICE VOORZITTER
r.lensink@planet.nl

SECRETARIS
secretaris@collieclub.nl
dhr. E van Randen
Hereweg 46, 9651 AK Meeden, 0598 62 53 46

PENNINGMEESTER
penningmeester@collieclub.nl


Bestuur
Het bestuur van SHV De Collieclub komt gemiddeld eenmaal per maand bij elkaar. Naast de ingekomen stukken en voorbereiding van verschillende activiteiten, wordt daar het beleid voorbereid en uitgevoerd.

Bestuursvergaderingen
Ingezonden stukken die ter bestuursvergadering behandeld dienen te worden, moeten minstens 1 week van tevoren door de secretaris ontvangen zijn.

 

LEDENADMINISTRATIE


ledenadministratie@collieclub.nl

 

COMMISSIES


COMMISSIE PUPINFO
pupinfo@collieclub.nl
Informeer naar de fokvoorwaarden

COMMISSIE HERPLAATSING
herplaatsing@collieclub.nl

COMMISSIE SPORT
sport@collieclub.nl

 

ERELEDEN


dhr. L.C.A. Bastenhof
dhr. A. Mommers
mevr. A.M. van der Noordaa-Meertens
dhr. M. den Otter
mevr. A. Schoenmakers
mevr. R. van Veen-Keur
dhr. B.J. Bruins
dhr. W.M.D.M. Krijger