ADRESWIJZIGING

Bent u verhuisd, wilt uw adres en/of mail wijzigen? Geef dan uw nieuwe adresgegevens met uw huidige lidmaatschapnummer aan ons door. Dit laatste heeft u destijds ontvangen toen u lid werd. Geef ook uw e-mailadres door als deze gewijzigd is aangezien De Collieclub u graag per mail op de hoogte willen houden van laatste nieuws en activiteiten.

    Geef hier uw nieuwe adres op:
    -----------------------------

    Wilt U hier uw oude adres vermelden zodat we deze kunnen vergelijken met ons database:
    -----------------------------