Colofon/contactinfo


Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle taken, voor vragen zie de contactlijst


Voorzitter

Erna Sanders

E-mail: voorzitter@collieclub.nl

Postadres:
Salamanderstraat 38
7559 DB Hengelo

Bestuursvoorzitter, afgevaardigde Raad van Beheer, Rasgroep 1

Secretaris

Petra de Wit

E-mail : 1esecretaris@collieclub.nl

Bestuurssecretariaat, dynamisch archief, gezondheid

Penningmeester

Gerrit Berenschot

E-mail penningmeester@collieclub.nl

Penningmeester, ledenadministratie

2e Penningmeester

Jannie Baak

E-mail 2epenningmeester@collieclub.nl

Creatieve commissie, ledenadministratie

Algemeen bestuurslid

Christel de Vries

E-mail algemeen-adjunct@collieclub.nl

Clubbekers, wandelingen

Vrijwilligers

Redactie clubblad en nieuwsbrieven

Hans Bons, Ferry Baak

E-mail redactie@collieclub.nl

AVG deskundige

Henny Hartjens

E-mail: avg@collieclub.nl

Website

Albert Nikkelen

Te contacten via
E-mail: 2epennigmeester@collieclub.nl

Creatieve commissie

Jannie Baak, Ferry Baak, Maarten van der Groep, Desiree van der Groep, Henny Hartjens

De commissie gaat zich inzetten voor verlotingen, verkoop van collie items gemaakt door creatieve leden en sponsering anderszins

Redigeren

Marja van der Velde- Hougee


ERELEDEN

dhr. L.C.A. Bastenhof
mevr. A. Schoenmakers
mevr. R. van Veen-Keur
dhr. E. van Randen

Overleden:

dhr. B.J. Bruins  †
dhr. W.M.D.M Krijger †
dhr. M. den Otter †
mevr. A.M. van der Noordaa-Meertens †