GESCHIEDENIS VAN DE COLLIE

“Er is geen mooier, edeler, aristocratischer beeld dan de Collie met zijn baas, de herder. Veel kunstenaars en dichters hebben eeuwenlang de Collie en zijn baas afgebeeld en uitgebeeld.”

In de loop der jaren hebben veel mensen getracht de herkomst van de Collie te achterhalen. Tot op de dag van vandaag is dit ook aan zeer bekwame onderzoekers niet gelukt; zij stuitten bij hun naspeuringen als het ware op een dichte muur.

Vast staat, dat de mens de hond al zeer vroeg nodig had. Behalve in de oudheid aan het Oosterse hof, konden de mensen zich geen gezelschapsdieren permitteren. De honden werden dus al spoedig op hun aanleg geselecteerd en zo ontstonden er honden die voor verschillende doeleinden gebruikt konden worden, zoals voor de jacht, voor bewaking en wat onze Collie betreft voor het hoeden en begeleiden van vee.

Voor de herkomst van de naam “Collie” zijn verschillende verklaringen. In Schotland heeft men schapen met zwarte koppen, die “Coalleys” genoemd worden. Een andere mogelijkheid is, dat de witte kraag (in het Engels “collar”) hem de naam “Collie” verleende. Ook wordt gesteld dat het woord “Collie” uit een oude taal, het Gaelic, stamt en dat het “bruikbaar” betekent. Hoe dan ook, al deze opvattingen kunnen waar zijn.

De Collie zou oorspronkelijk ontstaan zijn in de loop van de middeleeuwen, in het noorden van Groot-Brittannië. Als showhond maakte de Collie zijn opwachting in 1860, toen tijdens een tentoonstelling in Birmingham voor het eerst een klasse voor “Sheepdogs’ openstond. In 1870, op de tentoonstelling in het Londense Crystal Palace, hadden lang- en kortharige Collies eigen klassen. Alle Collies daar waren black and tan, zwart-wit of tricolour

De oorspronkelijke Collie was zwart-bruin met wit, zoals onze tricolour. Ook de blue merles kwamen vrij veel voor. De thans overheersende kleur sable behoorde toen nog tot de zeldzaamheden. De eerste echt sablekleurige Collie leefde omstreeks 1872.