KOPER INFO: PUP INFORMATIE

Op zoek naar een Colliepup
Voor mensen die zich nog in de oriëntatiefase bevinden, is het goed om zich eerst te beraden over het type hond, het ras, dat men eigenlijk zoekt. Want alle puppies zien er schattig uit, maar elke pup brengt wel zijn eigen karakter en behoefte aan verzorging mee (zie menu ras & gezondheid). En met een beetje geluk maakt een hond twaalf tot veertien jaar deel uit van het gezin.
Voorafgaande aan de koop van een pup/Collie biedt onderstaand een overzicht van punten die van belang kunnen zijn.

Waarom kiest u voor een collie?
Collies zien er prachtig uit maar past het karakter wel bij u. Het karakter is toch wel het allerbelangrijkste.

Hebt u zich verdiept in het karakter van de collie en past dat echt bij u?
De collie heeft gemiddeld gesproken een fijn en lief karakter en ontwikkelt zich zelden tot “een gemene hond”. Maar let op; de Collie is een intelligente hond. Daardoor leert hij heel snel, maar als die intelligentie niet op een positieve manier wordt benut (in opvoeding, socialisatie, training en dergelijke), dan gaat hij er zelf mee aan de slag en leert hij misschien zaken aan, waar u helemaal niet blij mee bent. Collies dienen met een “zachte” hand te worden opgevoed. Stem verheffingen passen niet bij de Collie evenals ze gevoelig kunnen zijn voor harde onverwachte geluiden.

Wat is het verschil in karakter is tussen de lang- en de korthaar collie?
Korthaar Collies zijn energieker dan langharige Collies wordt gezegd maar er zijn ook fanatieke langharige Collies. Vraag bij uw fokker wat voor karakter hun Collies hebben. Maar alles is natuurlijk wel afhankelijk van de koper hoe een Collie zich verder ontwikkeld en gedraagd.

Bent u zich bewust van de verschillen tussen reuen en teven?
Het verschil zit niet alleen tussen de achterpoten. Te denken aan karakter, gedrag, vacht, omvang en het gewicht, etcetera. En wat past bij uw leefsituatie en/of uw gezin/roedel.

Hebt u er over nagedacht wat u in de toekomst wilt gaan doen met uw hond?
Voor de meeste wordt het een gezellige huishond met dagelijkse wandelingen en andere trainingen daarnaast er nog bij op recreatief of op sportief niveau.

Wilt u met uw Collie gaan fokken en showen?
Stel dat uw reu zich prachtig ontwikkelt, dan kunt u naar hondententoonstelling om het oordeel van een keurmeester te vragen over de kwaliteit van uw hond. En stel dat uw teefje zich prima ontwikkelt, zou u dan een nest willen fokken?

Heeft u voldoende tijd en energie om de pup een goede opvoeding te geven?
De eerste maanden in de nieuwe woon- en leefomgeving van een jonge hond zijn bepalend voor zijn verdere ontwikkeling; een goede “investering” in tijd, aandacht, zorg en liefde is daarom sterk aan te bevelen voor een trouwe dierenvriend.

Binnen ons ras zijn er ook nog verschillende types of “lijnen”.
Lijnen waarbij er in het fokken vooral aandacht is gegeven aan een mooi hoofd, goede (tip)oortjes, plaatsing & vorm van het oog. Andere lijnen besteden meer aandacht aan de vacht en weer andere aan bouw & gangwerk. Veel fokkers proberen al die goede eigenschappen natuurlijk in een zekere balans te combineren, maar vaak is er toch wel een bepaald kenmerk dat extra nadruk krijgt, of juist helemaal geen aandacht.

Ons ras heeft ook nog de luxe dat u uit drie kleurvarianten kunt kiezen.
Kiest u voor een sable, tricolor en bleumerle zowel in lang- als korthaar.
Ook daarin kunt u vooraf een keuze maken, of op zijn minst een voorkeur uitspreken binnen uw gezin/roedel.

Kopen via Internet, De Collieclub of fokker zelf.
Via Internet en/of Social Media zijn alle fokkers te vinden. Bij twijfel raadpleeg De Collieclub of de fokker die u bent tegengekomen een erkende rasfokker is. De Collieclub kan u hierin bemiddelen maar u kunt ook rechtstreeks contact zoeken.

Inleven in het ras.
Dit kan op verschillende manieren. Internet, Social Media, Raad van Beheer, kennels/fokkers, boeken hondenverenigingen, hondententoonstellingen, landelijke evenementen etcetera. Probeer Collie eigenaren en verschillende fokkers te spreken zodat je een goed beeld hebt over ons ras.

Verschillende fokkers dus ook verschillende aanpak
Wanneer je kennelnamen weet kun je tegenwoordig makkelijker fokkers volgen via internet / social media. Hier is te zien hoe ze hun puppen grootbrengen en wat hun fok- en pupervaring er is. De een laat meer zien dan de andere of gebruikt meer middelen om hun puppen sociaal te maken.

Wat is eigenlijk een goede fokker?
Om eerlijk te zijn: daar is geen objectief antwoord op te geven. De Collieclub biedt een service waarbij puppykopers/puppyzoekers en fokkers met elkaar in contact gebracht kunnen worden. Fokkers die daarvoor in aanmerking willen komen, moeten bij het fokken voldoen aan een set van regels, het zogenaamde “pupinfo reglement”. Deze regels sluiten aan op regels die nationaal door De Raad van Beheer op Kynologische gebied zijn vastgesteld, en hebben o.a. betrekking op het voorkomen van een aantal erfelijke afwijkingen, zoals HD (heupafwijking) en PRA/CEA (oogafwijkingen).

Kortom, als u wilt selecteren in de veelheid van fokkers die bijvoorbeeld op hun website vermelden dat ze “zo nu en dan pups beschikbaar hebben voor serieuze gegadigden”, dan is het zinvol om aan fokkers te vragen of zij zich houden aan het pupinfo reglement van de Collieclub. Overigens, als een fokker zich een bepaalde combinatie van reu en teef niet houdt aan die regels, dan betekent dit niet automatisch dat zo’n fokker niet deugt. Een fokker zou daar hele goede argumenten voor kunnen hebben; vraag dan nadrukkelijk naar die argumentatie!
Over diensten / services van de club gesproken: op de website van de vereniging (www.collieclub.nl) staan diverse links vermeld naar websites van bij de club aangesloten fokkers. Deze fokkers voldoen allemaal aan het reglement inzake.