ADRESWIJZIGING

Bent u verhuisd, wilt uw adres en/of mail wijzigen? Geef dan uw nieuwe adresgegevens met uw huidige lidmaatschapnummer aan ons door. Dit laatste heeft u destijds ontvangen toen u lid werd. Geef ook uw e-mailadres door als deze gewijzigd is aangezien De Collieclub u graag per mail op de hoogte willen houden van laatste nieuws en activiteiten.

    Naam *

    Adres *

    E-mailadres *

    Telefoonnummer *

    Lidmaatschapnummer *