CONTACTEN

BESTUUR


VOORZITTER
voorzitter@collieclub.nl

1ste SECRETARIS
1esecretaris@collieclub.nl

2de SECRETARIS
2esecretaris@collieclub.nl
tel: 06-48151514

PENNINGMEESTER

penningmeester@collieclub.nl


Bestuur
Het bestuur van SHV De Collieclub komt gemiddeld eenmaal per maand bij elkaar. Naast de ingekomen stukken en voorbereiding van verschillende activiteiten, wordt daar het beleid voorbereid en uitgevoerd.

Bestuursvergaderingen
Ingezonden stukken die ter bestuursvergadering behandeld dienen te worden, moeten minstens 1 week van tevoren door de secretaris ontvangen zijn.

 

LEDENADMINISTRATIE


ledenadministratie@collieclub.nl

COLLIEBLAD REDACTIE


redactie@collieclub.nl

 

COMMISSIES


COMMISSIE PUPINFO
pupinfo@collieclub.nl
Informeer naar de fokvoorwaarden

COMMISSIE HERPLAATSING
herplaatsing@collieclub.nl

COMMISSIE SPORT
sporten@collieclub.nl

 

KCM (Kampioen Club Match)


SECRETARIAAT

kcmsecretariaat@collieclub.nl

 

ERELEDEN


dhr. L.C.A. Bastenhof
dhr. A. Mommers
mevr. A. Schoenmakers
mevr. R. van Veen-Keur

Overleden:
dhr. B.J. Bruins
dhr. W.M.D.M Krijger
dhr. M. den Otter
mevr. A.M. van der Noordaa-Meertens