CONTACTEN

BESTUUR


VOORZITTER
voorzitter@collieclub.nl

SECRETARIS
1esecretaris@collieclub.nl

PENNINGMEESTER
penningmeester@collieclub.nl


Bestuur

Het bestuur van SHV De Collieclub komt gemiddeld eenmaal per kwartaal bij elkaar. Het bestuur heeft wekelijks contact met elkaar over onze club. Naast de ingekomen stukken en voorbereiding van verschillende activiteiten, wordt daar het beleid voorbereid en uitgevoerd.

Bestuursvergaderingen
Ingezonden stukken die ter bestuursvergadering behandeld dienen te worden, moeten minstens 2 weken van tevoren door de 1e secretaris ontvangen zijn.

 

LEDENADMINISTRATIE


ledenadministratie@collieclub.nl

COLLIEBLAD REDACTIE


redactie@collieclub.nl

 

COMMISSIES


COMMISSIE PUPINFO
pupinfo@collieclub.nl
Informeer naar de fokvoorwaarden

COMMISSIE HERPLAATSING
herplaatsing@collieclub.nl

COMMISSIE SPORT
algemeenadjunct-sport@collieclub.nl

COMMISSIE WANDELEN
algemeenadjunct-wandel@collieclub.nl

KCM (Kampioen Club Match)


SECRETARIAAT

kcmsecretariaat@collieclub.nl

 

ERELEDEN


dhr. Enne van Randen
dhr. L.C.A. Bastenhof
mevr. A. Schoenmakers
mevr. R. van Veen-Keur

Overleden:
dhr. B.J. Bruins  †
dhr. W.M.D.M Krijger †
dhr. M. den Otter †
mevr. A.M. van der Noordaa-Meertens †