LID WORDEN

Wat fijn dat u lid wilt worden van de Collieclub. Op deze website heeft u kunnen lezen waar wij voor staan en wat wij voor u kunnen betekenen. SHV de “Collieclub” bestaat meer dan 50 jaar. Wij organiseren onder andere lezingen, workshops, wandelingen, een clubdag en de Kampioens Club Match. Binnen SHV de “Collieclub” kunt u terecht voor pupbemiddeling en herplaatsing. Heeft vragen over uw hond? Dan bent u bij SHV de “Collieclub” aan het juiste adres.

SHV de “Collieclub” is lid van de Raad van Beheer (Houden van honden).

Uiteraard kunt U van de SHV de “Collieclub” verwachten dat zij zich houdt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik op deze link voor de privacyverklaring van SHV de “Collieclub”.

De Collieclub brengt twee maandelijks een nieuwsbrief uit met informatie over clubactiviteiten, bestuur- en/of Collienieuws en u krijgt twee maal per jaar het digitale Collieblad en 1 x per jaar de Special als magazine thuis gestuurd (wij zoeken redactieleden om de redactie van het clubblad te versterken). Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail naar 1esecretaris@collieclub.nl

Naast het lidmaatschap kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger. Dit kan een bestuursfunctie zijn, wandelcoördinator of een andere functie waar u raakvlakken mee heeft. Voldoende perspectieven voor u als collieliefhebber om u nog meer verbonden te voelen met de Collieclub. Want hoe meer kennis en ervaring, hoe meer we als club kunnen aanbieden en delen met andere collieliefhebbers.

Voornaam *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Adres *

Postcode*

Plaats*

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Mobiele telefoonnummer

Land *

Giro/banknummer *

Uw geboortedatum *

Type lidmaatschap *
StandaardGezinsJeugdBuitenlands

Wilt U de nieuwsbrief ontvangen? *
JaNee

Heeft u onlangs een collie aangeschaft? *
JaNee

Zo ja, wanneer?

Wie is de fokker van de hond?

Woonplaats fokker?

Langhaar of korthaar?
LanghaarKorthaar

Kleur hond?
SableBlue MerleDriekleur

Geslacht hond?
ReuTeef

Geboortedatum hond

Welke kleurslagen collies heeft u? *
SableBlue MerleDriekleurIk heb (nog) geen schotse herdershond

Hoe bent u aan uw hond gekomen?
Via pupinfo van SHV De CollieclubVia Herplaatsing van SHV De CollieclubAnders

Indien de vorige vraag met anders is beantwoord

Ik ga akkoord met de Statuten het Huishoudelijk Reglement van SHV De Collieclub *

Overige vragen of wilt u vrijwilliger worden? Dan mailen naar: 1esecretaris@collieclub.nl

Aangezien we allen vrijwilliger zijn, doen we ons uiterste best zo snel mogelijk te reageren.

Contributie
De contributie bedraagt € 27,50 per jaar. Buitenlandse leden betalen € 36,50 per jaar. De contributie voor gezins- en jeugdleden (tot 18 jaar) is € 10,– per jaar. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling te voldoen.
Nederland
IBAN: NL43INGB0002787511
tnv: SHV de Collieclub
betalingskenmerk: lidmaatschap

Buitenland
IBAN: NL43INGB0002787511
BIC/SWIFT CODE: INGBNL2A
tnv: SHV de Collieclub
betalingskenmerk: lidmaatschap


Procedure lidmaatschap
Als u zich aangemeld heeft en de contributie betaald, wordt u als aspirantlid gepubliceerd in Het Collieblad en/of nieuwsbrief. Hebben de leden na 14 dagen geen bezwaar aangetekend dan wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering uw aspirant- lidmaatschap omgezet in een definitief lidmaatschap. Lees hier ‘De Statuten & Huishoudelijke Reglementen’ van SHV De Collieclub.