LID WORDEN

Wat fijn dat u lid wilt worden van De Collieclub. Zo heeft u kunnen lezen op deze website waar wij voor staan en wat wij voor u kunnen betekenen.

U wordt maandelijks per nieuwsbrief geïnformeerd over clubactiviteiten, bestuur- en/of Collienieuws en u ontvangt vier maal per jaar Het Collieblad (waar wij dringend redactieleden zoeken voor het vervolg van dit blad). Ook kunt u deelnemen aan georganiseerde Colliewandelingen, lezingen en andere clubactiviteiten.

Naast het lidmaatschap kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger. Dit kan een bestuursfunctie, wandelcoördinator of een andere functie zijn waar u raakvlakken mee heeft. Voldoende perspectieven voor u als Collieliefhebber om zich nog meer verbonden te voelen met De Collieclub. Want hoe meer kennis en ervaring, hoe meer we als club kunnen aanbieden en delen met andere Collieliefhebbers.

Voornaam *

Tussenvoegsel

Achternaam *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Mobiele telefoonnummer

Land *

Giro/banknummer *

Uw geboortedatum *

Type lidmaatschap *
StandaardGezinsJeugdBuitenlands

Heeft u onlangs een collie aangeschaft? *
JaNee

Zo ja, wanneer?

Wie is de fokker van de hond?

Woonplaats fokker?

Langhaar of korthaar?
LanghaarKorthaar

Kleur hond?
SableBlue MerleDriekleur

Geslacht hond?
ReuTeef

Geboortedatum hond

Welke kleurslagen collies heeft u? *
SableBlue MerleDriekleurIk heb (nog) geen schotse herdershond

Hoe bent u aan uw hond gekomen?
Via pupinfo van SHV De CollieclubVia Herplaatsing van SHV De CollieclubAnders

Indien de vorige vraag met anders is beantwoord

Ik ga akkoord met de Statuten het Huishoudelijk Reglement van SHV De Collieclub *

Overige vragen of wilt u vrijwilliger worden? Dan mailen naar: secretaris@collieclub.nl

Aangezien we allen vrijwilliger zijn, doen we ons uiterste best zo snel mogelijk te reageren.

Contributie
De contributie bedraagt € 27,50 per jaar. Buitenlandse leden betalen € 36,50 per jaar. De contributie voor gezins- en jeugdleden (tot 18 jaar) is € 10,– per jaar. Administratiekosten nieuwe leden bedragen € 8,–.  Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling te voldoen.
Nederland
IBAN: NL43INGB0002787511
tnv: SHV de Collieclub
betalingskenmerk: lidmaatschap

Buitenland
IBAN: NL43INGB0002787511
BIC/SWIFT CODE: INGBNL2A
tnv: SHV de Collieclub
betalingskenmerk: lidmaatschap


Procedure lidmaatschap
Als u zich aangemeld heeft en de contributie betaald, wordt u als aspirantlid gepubliceerd in Het Collieblad en/of nieuwsbrief. Hebben de leden na 14 dagen geen bezwaar aangetekend dan wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering uw aspirant- lidmaatschap omgezet in een definitief lidmaatschap. Lees hier ‘De Statuten & Huishoudelijke Reglementen’ van SHV De Collieclub.