In 2020 is het jubileumjaar van SHV de Collieclub begon met een wandeling in het Uilenbos in Lunteren, rondom het middelpunt van Nederland.

Titel