SHOW  KAMPIOENSTERMEN

Op het moment dat de hond voor het eerst naar een tentoonstelling gaat, lijkt het nog zo ver weg; het halen van een kampioenschapstitel op schoonheidsgebied. De gebruikte termen lijken alleen al een jungle van afkortingen waar de oren van suizen. In dit artikel leggen we uit hoe het nu allemaal in elkaar zit. Wat betekenen nu bepaalde afkortingen, hoe wordt een hond definitief Nederlands of Internationaal Kampioen, wat moet er dan verder gebeuren en tenslotte, wat zijn de gevolgen van het hebben van een kampioen?

De afkortingen
Bij het lezen van de showresultaten in “Het Collieblad” of op de website van onze vereniging worden bij de gegevens van de hond altijd een aantal afkortingen weergegeven. Deze afkortingen bestaan uit een zogenaamde kwalificatie (U, ZG, G en M) eventueel voorzien van een cijfer ervoor en/of de afkortingen RCAC, RCACIB, CACIB en BOB.

Wat betekenen ze allemaal?
U = Uitmuntend. De hond heeft een kwalificatie uitmuntend gekregen van de keurmeester.
ZG = Zeer goed. De hond heeft een kwalificatie zeer goed gekregen van de keurmeester.
G = Goed. De hond heeft een kwalificatie goed gekregen van de keurmeester.
M = Matig. De hond heeft een kwalificatie matig gekregen van de keurmeester.

Uitmuntend is de hoogste kwalificatie die een hond toegekend kan krijgen en matig is de laagst mogelijke kwalificatie. Om voor de toekenning van RCAC, RCACIB, CAC, CACIB en BOB in aanmerking te komen moet minimaal de kwalificatie uitmuntend toegekend zijn. Alle honden die in dezelfde klasse worden uitgebracht, worden vervolgens door de keurmeester gerangschikt op de plaatsen één tot en met vier. In de uitslagen is dat terug te vinden met de cijfers 1 tot en met 4. Een hond die de afkorting 1U achter zijn naam heeft staan, heeft dus de kwalificatie uitmuntend gekregen en is door de keurmeester als eerste in zijn klasse geplaatst en heeft daarmee zijn klasse gewonnen.

CAC en RCAC
CAC = Certificat d’Aptitude au Championnat of Certificaat van Geschiktheid voor het Kampioenschap. Deze afkorting wordt internationaal gebruikt door alle landen die bij de FCI (Federation Cynologique Internationale) zijn aangesloten. Frans was bij deze FCI lange tijd de voertaal.

Het CAC wordt toegekend aan de beste reu en beste teef van elk ras. Zoals hierboven al vermeld, moet de kwalificatie uitmuntend behaald zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Tevens moeten zij hun klasse gewonnen hebben, immers een hond die in zijn klasse al tweede was, kan niet meer als beste reu of teef uit de bus komen. Alle klassen, behalve de puppyklasse, die op een tentoonstelling zijn opengesteld, dingen mee voor het CAC.

Zoals bij iedere schoonheidswedstrijd wordt er ook een “runner-up” gekozen, die beloond wordt met een RCAC, waar de R voor Reserve staat.

CACIB en RCACIB
CACIB = Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté of Certificaat van Geschiktheid voor het Internationale Schoonheid Kampioenschap. Het woord Internationaal geeft het verschil al aan: dit kampioenschap is nodig voor het halen van de titel Internationaal Kampioen.

Het CACIB wordt toegekend aan de beste reu en beste teef van ieder ras. Zoals hierboven al vermeld moet de kwalificatie uitmuntend behaald zijn om hiervoor in aanmerking te komen. Tevens moeten zij hun klasse gewonnen hebben, immers een hond die in zijn klasse al tweede was, kan niet meer als beste reu of teef uit de bus komen. In uitzondering op het hierboven vermelde, dingt behalve de puppyklasse ook de jeugdklasse niet mee voor het CACIB. Voor onze rassen blijven over de open klasse, Kampioensklasse en Jongehondenklasse (ook wel tussenklasse genoemd) indien deze klasse door de organisatie is opengesteld.

Zoals bij iedere schoonheidswedstrijd wordt er ook een “runner-up” gekozen, die beloond wordt met een RCACIB, waar de R voor Reserve staat.

In veel gevallen ziet u dan ook dat de beste teef en de beste reu, zowel het CAC als het CACIB toegekend krijgen. In tegenstelling tot een CAC kan de keurmeester besluiten geen CACIB en/of RCACIB toe te kennen.

BOB
BOB = Best of Breed of Beste van het Ras. Dit komt u als laatste tegen bij de afkortingen. Uit de beste reu en de beste teef van elk ras kiest de keurmeester uiteindelijk zijn ultieme winnaar, de beste van het ras. Deze hond is verplicht later op de dag te verschijnen in de groepskeuring.

Hoe wordt een hond Nederlands Kampioen?
Om Nederlands kampioen te worden moet:
– Een hond vier kampioenschapsprijzen (CAC’s) in Nederland hebben vergaard;
– Deze CAC’s moeten zijn toegekend door tenminste twee verschillende keurmeesters;
– De hond, op de dag van het behalen van het laatste CAC, 27 maanden of ouder zijn; heeft de hond al voldoende CAC’s behaald voor die leeftijd dan volstaat een RCAC op of na 27 maanden.

Doorschuiven van een CAC
Als de hond die het CAC wint op een tentoonstelling al Nederlands Kampioen is, dan wordt het CAC (administratief) toegerekend aan de hond die het RCAC heeft gewonnen. Deze regel geldt ook voor het dubbel tellende CAC van de kampioenschapsclubmatch en de Winner. In dat geval schuift het dubbele CAC door. Het RCAC vervalt in alle gevallen.

In de ring worden er géén andere papieren verwisseld, de Nederlands Kampioen krijgt dus gewoon de gewonnen CAC-kaart mee. Later op het bureau van de Raad wordt er een CAC genoteerd bij de reserve CAC-winnaar. De eigenaar krijgt hiervan bericht.

Mogelijkheden voor de opbouw van het totaal van 4 CAC’s (lees:punten)
Als één punt telt:
– Één kampioenschapsprijs op een Nederlandse tentoonstelling
– Vier of meer reserve kampioenschapsprijzen op Nederlandse tentoonstellingen;
– Een reserve kampioenschapsprijs op de KCM (Kampioenschapsclubmatch van “De Collieclub”).
Als twee punten tellen:
– Een kampioenschapsprijs van de Winnertentoonstelling in Amsterdam;
– Een kampioenschapsprijs behaald op een kampioenschapsclubmatch, indien tenminste 20 honden van het desbetreffende ras zijn ingeschreven en tenminste 16 honden aan de keuringen deelnemen, inschrijvingen in een eventuele puppyklasse niet meegerekend;

Slechts één van de twee kan bij een hond dubbel meetellen.

De mogelijkheden op een rijtje
– Vier CAC’s op vier verschillende tentoonstellingen;
– Twee CAC’s en één CAC op de Winner tentoonstelling (Amsterdam) of de KCM (Kampioenschapsclubmatch van “De Collieclub”)
– Drie CAC’s en vier RCAC’s;
– Één CAC op een gewone tentoonstelling en één CAC op de Winner of RCM en vier RCAC’s;
– Drie CAC’s op een gewone tentoonstelling, één RCAC op de KCM;
– Één CAC op een gewone tentoonstelling, één CAC op de Winner of KCM en één RCAC op de KCM;
– Één CAC op de Winner of KCM, één RCAC op de KCM en vier RCAC’s.

De 4 punten zijn gehaald, en dan?
Eindelijk is het zover, uw hond heeft de vier punten verzameld en daar bent u natuurlijk heel erg trots op. Administratief moeten er dan nog wel wat dingen afgehandeld worden.

Bij het halen van de 4 punten zonder gebruik te maken van het meetellen van RCAC’s gaat het in principe allemaal vanzelf, de Raad van Beheer krijgt alle informatie van de organiserende instanties. Echter: het bevordert een spoedige afhandeling als u de titel zelf schriftelijk bij de Raad van Beheer aanvraagt. Indien u wel reserves wilt laten meetellen, dan is zelf schriftelijk aanvragen noodzakelijk.

Samen met uw briefje, waarin om toekenning van de titel wordt verzocht, moeten de volgende bijlagen meegestuurd worden:
– Kopie van de stamboom;
– Kopie van alle kampioenschaps- en reserve kampioenschapsprijskaartjes;
– Kopie van de daarmee verband houdende Bewijs van Inschrijvingskaartjes.

Hoe wordt een hond Internationaal Kampioen?
Om Internationaal Schoonheidskampioen te worden moet:
-De hond in drie landen onder drie verschillende keurmeesters in totaal viermaal een CACIB-certificaat hebben gewonnen;
– Eén daarvan in het land van vestiging of van oorsprong zijn gewonnen;
– Tussen het eerste en het laatste CACIB een tijdsvak liggen van twaalf maanden.

De 4 CACIB-certificaten zijn gehaald, en dan?
Als de hond aan de vereisten heeft voldaan, kan het internationale kampioenschap door de eigenaar worden aangevraagd bij de Raad van Beheer (let op: dus niet bij de FCI).
Samen met uw briefje, waarin om toekenning van de titel wordt verzocht, moeten de volgende bijlagen meegestuurd worden:
– Kopie van de stamboom;
– Kopie van alle bewijsstukken, zoals de CACIB-kaartjes en eventueel keurverslagen.

De gevolgen van een kampioenschapstitel
Eigenlijk is er maar één ding dat verandert zodra uw hond definitief kampioen is geworden: op iedere volgende show mag hij/zij uitgebracht worden in de kampioenklasse. Aangezien daar al heel wat aan vooraf is gegaan, is dat al een eer op zich. Uiteindelijk draait het daar alleen maar om, want een reu die kampioen is, krijgt geen beter sperma en ook van een teef die kampioen is, worden de pups niet mooier. Die kwaliteiten hadden ze voor die tijd ook al. Een reden om de prijs voor een dekking of van een pup te verhogen? Nee, dus!