SHOWBEKER REGLEMENT

Reglement punten-wisselbekers

 1. Winnaars van de puntenwisselbekers kunnen uitsluitend honden zijn waarvan de eigenaar lid is van SHV De Collieclub.
 2. Winnaars van de puntenwisselbekers worden aangewezen door het totaliseren van punten behaald op Nederlandse CAC en/of CACIB-tentoonstellingen gedurende een kalenderjaar, waarbij de eigenaar ten tijde van de betreffende tentoonstellingen lid dient te zijn van SHV De Collieclub.
 3. Door het tussentijds wijzigen in de tenaamstelling van een hond, zal de telling van de combinatie worden beëindigd. Vanaf dat moment vangt een geheel nieuwe telling aan onder de dan geregistreerde tenaamstelling.
 4. Per tentoonstelling kunnen de volgende punten behaald worden:
Uitmuntend met Beste van het Ras (BOB) 25 punten
CAC 1 Uitmuntend 20 punten
Reserve CAC (1 of 2 Uitmuntend) 15 punten
1 Uitmuntend 10 punten
2 Uitmuntend 8 punten
3 Uitmuntend 6 punten
4 Uitmuntend 4 punten
Uitmuntend 2 punten
 1. De hond die BOB wordt, krijgt behalve de 25 punten waarvan onder punt 4 sprake is, 10 bonuspunten, tenzij het totaal aanwezige aantal rasgenoten lager is dan tien. In dat laatste geval is het aantal bonuspunten even groot als het totaal aanwezige aantal honden van dat ras.
  6. De reu respectievelijk de teef die CAC of reserve CAC wordt, krijgt behalve de 20 of 15 punten waarvan onder punt 4 sprake is, 10 bonuspunten, tenzij het totaal aantal aanwezige reuen respectievelijk teven van dat ras lager is dan tien. In dat laatste geval is het aantal bonuspunten even groot als het totaal aantal daadwerkelijk aanwezige reuen respectievelijk teven van dat ras.
 2. Honden die 1 Uitmuntend tot en met Uitmuntend hebben, krijgen behalve de onder punt 4 vermelde punten maximaal 10 bonuspunten, afhankelijk van het aantal honden dat in hun klasse daadwerkelijk aanwezig was. Als er in een klasse tien honden of meer aanwezig waren, bedraagt het aantal bonuspunten voor de U-honden uit die klasse 10. Als er in een klasse minder dan tien honden aanwezig waren, dan is het aantal bonuspunten voor de U-honden uit die klasse even groot als het aantal honden dat in die klasse aanwezig was.
 3. Voor toekenning van een van de wisselbekers is een minimum aantal punten van 24 vereist. Verder geldt dat de resultaten van maximaal tien Nederlandse CACIB en/of CAC-tentoonstellingen meetellen. Heeft een hond aan meer dan tien tentoonstellingen deelgenomen, dan tellen de tien beste resultaten. Resultaten behaald op een tentoonstelling georganiseerd door een vereniging voor de Schotse herdershond kort- of langhaar, niet de Schotse Herdershonden Vereniging, tellen niet mee voor de wisselbekers van SHV De Collieclub.
 4. De volgende punten-wisselbekers zijn te winnen:
Colliebeker voor de beste sable langhaar  
Nea Konia Bokaal voor de beste tricolour langhaar  
Simon Franzenbokaal voor de beste blue merle langhaar  
Fokkersbeker langhaar voor de beste zelfgefokte langhaar  
Fokkersbeker korthaar voor de beste zelfgefokte korthaar  
Korthaarbeker voor de beste korthaar  
 1. De hond die driemaal achtereen of vijfmaal in totaal een door de SHV De Collieclub beschikbaar gestelde wisselbeker wint, mag de beker behouden.
 2. Wisselbekers mogen niet de naam van een hond dragen.
 3. Bij de puntentelling wordt tevens vermeld op hoeveel tentoonstellingen de punten zijn behaald.
 4. De puntenwisselbekers worden tijdens de algemene ledenvergadering door het bestuur uitgereikt.
 5. Bij eventuele geschillen en gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Reglement (kampioenschaps)clubmatchwisselbeker

 1. De volgende wisselbekers zijn tijdens de (Kampioenschaps)clubmatch van SHV De Collieclub te winnen:
KCM-wisseltrofee beste van de show
Pulsar trophy beste langhaar
Tilehouse wisselplaquette beste korthaar
Barrabokaal winnaar fokkersklasse reuen langhaar
Thelma Duncan wisseltrofee winnares fokkersklasse teven langhaar
Carla Krijger wisselbokaal winnares jeugdklasse teven langhaar
Mrs. Kay Alexander Trophy best opposite sex korthaar
Titel Clubwinnaar besten van het ras, van zowel korthaar als langhaar
 1. Om voor de respectieve wisselbekers in aanmerking te komen, moet de betreffende hond Uitmuntend behaald hebben.
 2. De hond die drie maal achtereen of vijf maal in totaal een door SHV De Collieclub beschikbaar gestelde wisselbeker weet te winnen, mag de beker behouden.
 3. Wisselbekers mogen niet de naam van een hond dragen. (De ALV ging echter op 11-3-1984 akkoord met het noemen van de Barrabokaal naar hond en kennelnaam Barra).
 4. Bij eventuele geschillen en gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 5. Besten van het ras, van zowel korthaar als langhaar, krijgen de titel “clubwinnaar/winnares”, met vermelding van jaartal. (ALV 1994)

Reglement bekers op Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstellingen

 1. Op de volgende Nederlandse CAC en/of CACIB tentoonstellingen wordt door SHV De Col­lieclub een beker geschonken aan: (ALV 16 mei 2016)
  De Winnershow te Amsterdam (zie voorbeeld titel gevolgd door jaartal)
  De Beneluxwinner NL (Benelux gevolgd door titel en jaartal)
  De Joe Katshow. (geen titels)
 1. de Winner …. langhaar reu
 2. de Winner …. langhaar teef
 3. de Winner …. korthaar reu
 4. de Winner …. korthaar teef.
 5. de Jeugdwinner …. langhaar reu
 6. de Jeugdwinster …. langhaar teef
 7. de Jeugdwinner …. korthaar reu
 8. de Jeugdwinster …. korthaar teef
 9. de Veteranenwinner …. langhaar reu
 10. de Veteranenwinster …. langhaar teef
 11. de Veteranenwinner …. korthaar reu
 12. de Veteranenwinster …. korthaar teef
 1. Om voor een beker in aanmerking te komen, dient de betreffende hond Uitmuntend te hebben behaald.
 2. Voor alle wisselbekers, zowel de puntenwisselbekers als de KCM wisselbekers uitgereikt aan buitenlandse deelnemers, is van toepassing dat deze niet mogen worden meegenomen, met uitzondering van de replica’s.
 3. De bekers worden zo mogelijk door een bestuurslid uitgereikt.